Welkom

Welkom bij JMA de Vlier.


We bieden muzikale vorming aan kinderen en volwassenen.

De nadruk ligt op het beleven van de muziek, het zélf spelen, zingen, musiceren...

en aldus zo de theorie onder de knie te krijgen.

We starten met de lessen op woensdag 25, vrijdag 27 en zaterdag 28 september.


Inschrijven schooljaar 2019-2020

online via de pagina schooljaar 2019-2020IN DE KIJKER: AMO VOLWASSENEN, WOENSDAG OM DE 14 dagen
Alle lessen gaan door in de lokalen van het VTI te Leuven.

Wij gebruiken de ingang via de Brabançonnestraat.


Er mogen géén auto's op de speelplaats!

Je fiets kan je er wel kwijt, onder het afdak van de Middenschool.


Klik hier voor contact informatie en locatie.

E-mail: devlier@hotmail.com

Tel: 0476 77 28 15 (tijdens werkingsuren)